Värmdö kommun

  • Skogsbovägen 9-11
    134 81 Gustavsberg
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Värmdö kommun har ytterligare

365

historiska
byggprojekt

77

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av gc-väg mellan Djurö byväg-Sollenkroka, Värmdö
Djurö byväg-Sollenkroka
20 mkr
2030
Nybyggnad av gc-väg mellan Ängsvik-Boda, Värmdö
Ängsvik-Boda
15-20 mkr
2028
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Vattentornsberget
150-200 mkr
2026
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Vattentornsberget
250-300 mkr
2026
Nybyggnad av spår till spårbilar i Värmdö kommun
Spårbilstrafik
-
maj 2025
Nybyggnad av gc-väg mellan Munkmora-Räknäs, Värmdö
Munkmora-Räknäs
-
2025
Exploatering för bostäder i Gustavsberg
Vattentornsberget
8-12 mkr
2025
Exploatering för bostäder i Gustavsberg
Gustavsberg Centrum
12-16 mkr
2025
Exploatering för bostäder i Gustavsberg
Kvarnbergsterassen
8-12 mkr
2024
Nybyggnad av trafikcentrum på Värmdö
Trafikcentrum Ingarökrysset
-
2024
Dela: