Riksbyggen Göteborg

  • Box 31060
    Masthuggstorget 3 B 400 32 Göteborg
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Riksbyggen Göteborg har ytterligare

141

historiska
byggprojekt

25

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Åseberget
1-2 MdKr
2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Masthuggskajen, Kvarter E4
150-200 Mkr
2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Masthuggskajen, Kvarter E4
150-200 Mkr
2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Masthuggskajen, Kvarter A2
150-200 Mkr
2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Masthuggskajen, Kvarter B2
150-200 Mkr
2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Stenhuggeriområdet
200-250 Mkr
2023
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Backaplan
800-900 Mkr
2023
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Skra Bro
300-400 Mkr
februari 2022
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Slå Rot, Johanneberg
60-80 Mkr
2022
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Gårdsten
100-150 Mkr
2022
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: