Stockholms Stad Stadsbyggnadskontoret

  • Box 8314
    Fleminggatan 4 Tekniska nämndhuset 104 20 Stockholm
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Stockholms Stad Stadsbyggnadskontoret har ytterligare

381

historiska
byggprojekt

947

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm, Stockholm
Tullgårdsskolan
375 Mkr
2036
Nybyggnad av skola på Årstastråket, Stockholm
Årstastråket, etapp 3
300-400 Mkr
2033
Nybyggnad av idrottshall på Årstastråket, etapp 3
Årstastråket, etapp 3
100 Mkr
2033
Nybyggnad av skola och förskola i Hagsätra, Stockholm
Älvsjö 1:1, Svedjaren 1, Svedjaren 2 och Svedjaren 3
100-200 Mkr
2033
Nybyggnad av skola i Alvik
Alviks strand, Alvik östra etapp 1
370 Mkr
2032
Nybyggnad av skola och idrottshall i Husby
Dalhagens BP
300-400 Mkr
2032
Nybyggnad av bostäder och förskola i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Tjärkajen
200-300 Mkr
2031
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Kolkajen södra
200-300 Mkr
2030
Nybyggnad av grundskola och förskola i Centrala Bromma, etapp 1
Centrala Bromma, Riksby, kv 9-10
-
2030
Nybyggnad av grundskola vid Karlsvik strand, Larsboda
Karlsviks strand
50-150 Mkr
2030
Dela: