WSP Sverige AB

  • Arenavägen 7
    121 88 Stockholm
Företaget har ingen kartposition

Projekt

WSP Sverige AB har ytterligare

754

historiska
byggprojekt

114

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ny-, om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Stockholms livsmedelscentrum
1,4 mdr kr
2030
Nybyggnad av östlig förbifart till Stockholm
Östlig förbindelse
20 MdKr
2029
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning i Trosa
Avloppsreningsanläggning
ca 50 mkr
2028
Ny höghastighetsbana mellan Hässleholm-Lund
Hässleholm-Lund
19 MdKr
2027
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Väsby Entré / Östra Runby med Väsby stationsområde
950 Mkr
januari 2026
Upprustning och ombyggnad av sim & sporthall i Vällingby
Vällingby sim & idrottshall
406 Mkr
2025
Anläggande av park i Norra Tyresö Centrum
Floras park
-
2025
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Arenastaden
Arenastaden Bygg- och installationsentreprenad, Upphandling 3727
300-500 Mkr
augusti 2024
Bygg- och installationsarbeten för ny tunnelbana vid Södra Hagalund
Södra Hagalund Bygg- och installationsentreprenad, Upphandling 3727
300-500 Mkr
augusti 2024
Om- och nybyggnad av gata och allmän platsmark vid stationsområdet i Upplands Väsby
Väsby Entré / Detaljplan Östra Runby med Väsby stationsområde
50-100 Mkr
juni 2024
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: