ÅF-Infrastructure AB

  • Kanslihusgränd 2
    831 32 Östersund
Företaget har ingen kartposition

Projekt

ÅF-Infrastructure AB har ytterligare

10

historiska
byggprojekt

7

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 6
Ås-Krokom, etapp 6
-
2024
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 7
Ås-Krokom, etapp 7
-
2024
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 4
Ås-Krokom, etapp 4
-
2023
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 5
Ås-Krokom, etapp 5
-
2023
Nybyggnad av lab- och personalbyggnad i Östersunds kommun
Gövikens avloppsreningsverk
20-30 Mkr
augusti 2022
Nyanläggning av överföringsledning i Östersunds kommun
Frösön – Fannbyn
10-20 Mkr
juni 2022
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen
Pumpstation Funäsdalen
10-12 Mkr
juni 2022
Nyb av exploateringsområde för bostäder i Krokom
Blomsterhagen
5-10 mkr
2022
Nybyggnad av kontor i Östersund
Kontor 2020
250 Mkr
2022
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Ås-Krokom, etapp 1
28 Mkr
2022
Dela: