Norconsult AB

  • Box 8774
    Theres Svenssons Gata 11 402 76 Göteborg
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Norconsult AB har ytterligare

1192

historiska
byggprojekt

104

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ny överföringsledning i Kungälv
Dösebackavägen-Mimershus
100 Mkr
2030
Nybyggnad av multiarena i Göteborg
Evenemangsarena
-
2028
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Hedentorpssvallen, norra
20-30 Mkr
2027
Anläggande av rastplats i Vansbro
Vansbro
10-25 Mkr
maj 2026
Nybyggnad av vägbro i Kungsbacka
Från hamntorget till Sjöallén
5-10 mkr
2026
Förstärkning av bro över väg vid trafikplats Valnäs
Bro 17-850-1
1-5 Mkr
november 2025
Nybyggnad av GC-väg längs väg 113 mellan Stabbarp-Bosarp-Öslöv
Stabbarp-Bosarp-Öslöv
10-25 Mkr
mars 2025
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Ekelöv-Kareby
ca 160 mkr
2025
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Sabeln 3, Kanalstaden
8-15 Mkr
2025
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Åseberget
1-2 MdKr
2025
Dela: